Kary za niezastosowanie się do przepisów cookie

Za niezastosowanie się do przepisów dyrektywy unijnej dotyczącej ciasteczek mogą być nałożone różne kary. W Polsce odpowiedzialność za te przepisy ponosi administrator danych osobowych.

W przypadku naruszenia przepisów administrator może zostać ukarany grzywną do 50 000 000 złotych lub karą do 5% rocznego obrotu, jeśli kwota jest wyższa.

Kary te są nakładane w przypadku rażącego naruszenia przepisów o ochronie danych. Są wymierzane wyjątkowo. Zwykle najpierw stosowane są mniej restrykcyjne środki, takie jak nakazy i zakazy.

Kary są nakładane w przypadku braku zastosowania się do takich nakazów.

Najlepszym sposobem na uniknięcie kar jest przestrzeganie przepisów dyrektywy unijnej. Informowanie użytkowników o wykorzystywaniu ciasteczek jest kluczowe. Należy także umożliwić użytkownikom wyrażenie zgody na wykorzystanie ciasteczek.