Ostatnia aktualizacja 12.11.2022
Data wejścia w życie 4.03.2021

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę GRECH GROUP Gerard Grech, Świeradowska 51-57, 50-559 Wrocław, Polska, e-mail: [email protected], telefon: +48508356246 w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji, które zbierać, gdy korzystasz z naszej strony internetowej ( https://www.grechdesign.pl ). (usługi”). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie uzyskuj dostępu ani nie korzystaj z Usługi.

Mogę modyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i opublikować zmienioną Politykę prywatności w Usłudze. Zmieniona Polityka zacznie obowiązywać 180 dni od daty opublikowania zmienionej Polityki w Usłudze, a dalszy dostęp lub korzystanie z Usługi po tym czasie będzie oznaczało akceptację zmienionej Polityki prywatności. Dlatego zalecam okresowe przeglądanie tej strony.

 

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAM:

Będę gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe na Twój temat:

  1. Imię i Nazwisko
  2. E-mail
  3. Numer telefonu

 

JAK WYKORZYSTUJĘ TWOJE DANE:

Będę wykorzystywać informacje, które zbieram o Tobie w następujących celach:

 1. Marketing/Promocja
 2. Zarządzanie zamówieniami klientów

Jeśli będę chciał wykorzystać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu, poproszę Cię o zgodę i wykorzystam Twoje dane tylko po otrzymaniu Twojej zgody, a następnie tylko w celu (celach), na który udzielono zgody, chyba że będziemy zobowiązani do innego postępowania prawo.

 

JAK UDOSTĘPNIAM TWOJE DANE:

Nie będę przekazywać Twoich danych osobowych stronom trzecim bez uzyskania Twojej zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

 1. Usługa reklamowa
 2. Analityka

Wymagam, aby takie strony trzecie wykorzystywały dane osobowe, które im przekazuję, wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, i nie zatrzymywały ich dłużej, niż jest to wymagane do realizacji wspomnianego celu.

Mogę również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących celach: (1) w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, regulacjami, nakazem sądowym lub innym procesem prawnym; (2) w celu egzekwowania zawartych z nami umów, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) w celu odpowiedzi na zarzuty, że korzystanie z Usługi narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta z inną firmą, Twoje dane będą jednym z aktywów przekazywanych nowemu właścicielowi.

 

PRZECHOWYWANIE TWOICH INFORMACJI:

Będę przechowywać Twoje dane osobowe przez cały okres współpracy lub tak długo, jak będą one potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, jak wyszczególniono w niniejszej Polityce prywatności. Być może będziemy musieli przechowywać pewne informacje przez dłuższy czas, na przykład w celu prowadzenia dokumentacji/raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie praw, zapobieganie oszustwom itp. Pozostałe informacje anonimowe i informacje zbiorcze, z których żadne nie identyfikuje użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

 

TWOJE PRAWA:

W zależności od obowiązującego prawa możesz mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia lub otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, żądania udostępnienia (przeniesienia) Twoich danych osobowych informacji innemu podmiotowi, wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych, prawo wniesienia skargi do organu ustawowego oraz inne prawa, które mogą być właściwe na mocy obowiązujących przepisów prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres [email protected]. Odpowiem na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, że jeśli nie zezwolisz mi na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z usług, dla których potrzebuję Twoich danych.

 

PLIKI COOKIE ITP.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób ich używam i jakie masz wybory w odniesieniu do tych technologii śledzenia, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

 

BEZPIECZEŃSTWO:

Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla mnie ważne i zastosuję rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub nieupoważnionej zmianie Twoich informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednak biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa, a co za tym idzie, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz, a robisz to na własne ryzyko.

 

LINKI STRON TRZECICH I WYKORZYSTANIE TWOICH INFORMACJI:

Moja strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy polityki prywatności ani innych praktyk stron trzecich, w tym stron trzecich obsługujących jakąkolwiek stronę internetową lub usługę, która może być dostępna za pośrednictwem łącza w Usłudze. Zdecydowanie zalecam zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mam kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami witryn lub usług stron trzecich i nie ponoszę za nie odpowiedzialności.

 

SKARGA / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania twoich informacji, które są u nas dostępne, możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego specjalisty ds. skarg w GRECH GROUP Gerard Grech, Świeradowska 51-57, e-mail: [email protected]. Zajmiemy się Twoimi wątpliwościami zgodnie z obowiązującym prawem.

Polityka Prywatności i Polityka Cookie na stronę internetową

Służymy pomocą w sytuacji gdy potrzebna jest rozbudowa strony internetowej o Politykę Prywatności i Politykę plików Cookie zgodnej z wymaganiami Unii Europejskiej.

Zakres prac

 • Wdrożenie zaawansowanej wtyczki do pełnego włączania i wyłączania plików Cookie przez użytkowników – zgodnego z wymogami Unii Europejskiej
 • Opracowania Polityki Prywatności biorącej pod uwagę faktyczne przetwarzanie danych w Państwa firmie.
 • Opracowania Polityki plików Cookie zgodnego z wymogami Unii Europejskiej. Na stronie Polityki plików Cookie umieszczamy wykaz wszystkich Cookie oraz możliwość zarządzania nimi przez użytkownika.

Wdrożenie dla systemu: CMS WordPress

Usługa: Polityka Prywatności i Polityka Cookie wraz z mechanizmem wyboru Cookie przez użytkownika

Realizacja: do 5 dni roboczych

Cena: 360 zł netto